P.W.O. EKOBUD sp. z o..o.
FIRMA
Wyróżnienie
Biostalizator
Refencje
KONTAKT

ENGLISH VERSION

FRANÇAISE VERSION

P. W. O. EKOBUD Spółka z o.o. we Włocławku jest firmą projektową i wykonawczą, oferującą szeroki zakres usług w dziedzinie ochrony środowiska.

W profilu naszej działalności znajduje się m. in.:

 • KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI
   • zakłady utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych
   • gospodarcze wykorzystanie biogazu
   • utylizacja i zagospodarowanie osadów pościekowych i odpadów poubojowych II i III kategorii
   • rekultywacja składowisk odpadów
 • KOMPLEKSOWA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
   • oczyszczalnie ścieków
   • sieci kanalizacji
   • ujęcia i uzdatnianie wody pitnej i przemysłowej
 • DORADZTWO TECHNICZNE
 • POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ INWESTYCJI
 • INŻYNIERIA FINANSOWANIA INWESTYCJI
 • PRODUKCJA URZĄDZEŃ PROEKOLOGICZNYCH
  • DLA SKŁADOWISK ODPADÓW
   • biostablizator
   • kompleksowe instalacje do biogazu
   • pneumatyczne pompy do skroplin i odcieków
  • DLA ZAKŁADÓW MIĘSNYCH, MASARNI I FERM DROBIU
   • biostablizator

P. W. O. EKOBUD proponuje swoim Klientom nowoczesne rozwiązania technologiczne z optymalnym doborem urządzeń.

 
Ekobud